.

Familieopstellingen

 

Wanneer is een familieopstelling van toepassing?

 • Als je steeds tegen hetzelfde aanloopt, telkens weer dezelfde angst of boosheid of hetzelfde verdriet tegenkomt
 • Als je telkens dezelfde problemen tegenkomt in je relatie
 • Als je bindingsangst hebt
 • Als je negatieve gevoelens koestert ten opzichte van jezelf
 • Als er verstoringen zijn in de relaties binnen je familie
 • Als je een kind hebt met gedragsproblemen (je kunt dan een opstelling doen voor je kind, zonder dat het nodig is je kind te belasten, afhankelijk van de leeftijd van je kind)
 • Bij lichamelijke ziektes; met name chronische aandoeningen of bij symptomen met een grote impact op je dagelijks leven
 • Als je maar niet los kunt komen van hinderlijke gedragspatronen
 • Vooral als andere therapievormen niet tot het gewenste resultaat leiden, kan het doen van een Familieopstelling zinvol zijn.

Wat speelt zich af in een familie?

Binnen de Familieopstellingen wordt gewerkt met het familiesysteem (zonder dat je familie erbij hoeft te zijn). Onder je familiesysteem wordt verstaan jezelf, je broers en zussen, je ouders, hun broers en zussen en ouders, enz. Soms kunnen ook anderen - die een grote invloed hebben op je familiesysteem - deel uit gaan maken van jouw familiesysteem. Bijvoorbeeld je partner, daders of slachtoffers van misdrijven die zich in je familie hebben afgespeeld. Binnen zo'n familiesysteem stroomt liefde en levensenergie. Om die stroming optimaal te laten verlopen, moet het familiesysteem aan bepaalde regels voldoen. Deze regels zijn dat iedereen het recht heeft om erbij te horen, dat er een balans is tussen geven en nemen en dat iedereen de goede plek binnen de rangorde inneemt.

Als aan deze regels niet voldaan wordt, wordt de balans verstoord en (iemand wordt buitengesloten, een kind neemt de ouderrol over etc.) ontstaan er blokkades in de stroom. De stroom van liefde stokt en dit heeft grote gevolgen voor later geboren kinderen. Deze gaan namelijk onbewust proberen het familiesysteem weer in balans te brengen, door leed, lasten en verantwoordelijkheden voor anderen te dragen. Er ontstaan dan zogenaamde verstrikkingen.

Verstoringen binnen een familiesysteem kunnen o.a. zijn:

 • Sterfgevallen op jonge leeftijd
 • Iemand die buitengesloten wordt, of emigreert
 • Adoptie
 • Echtscheiding
 • Ongewenste geboorte, abortus
 • Verslavingen
 • Extreme geweldplegingen (bijvoorbeeld een oorlog)
 • Een erfenis of een geheim
 • Als iemand de plek van een ander inneemt (bijvoorbeeld kinderen die voor de ouders zorgen)

Wat zijn Familieopstellingen?

Tijdens een Familieopstelling wordt met representanten (plaatsvervangers) voor jezelf en voor leden van je familiesysteem gewerkt. Als cliënt zet je deze representanten op je gevoel op een plek in de ruimte waar gewerkt wordt. Op een fascinerende manier krijgen deze representanten vanzelf toegang tot de gevoelens en onderlinge verhoudingen van diegenen die zij representeren.
In de opstelling worden patronen zichtbaar die onbewust binnen het familiesysteem spelen. Daarna worden de posities van de representanten veranderd en eventueel dialogen gevoerd om uiteindelijk te komen tot een opstelling waardoor de liefde en de energie weer kan gaan stromen. Dit proces kan zeer helend zijn, oude verstrikkingen worden losgelaten en nieuwe gezonde beelden geïntegreerd.

 Wat is het effect van een familieopstelling?

Tijdens het doen van een Familieopstelling wordt persoonlijke problematiek in verband gebracht met het familiesysteem. Eenmaal bewust van de functie van hun probleem binnen het familiesysteem blijken mensen makkelijker in staat hun gedrag te veranderen. Het doen van een Familieopstelling heeft een bevrijdend effect - die je onmiddellijk voelt - en wordt gevolgd door een dieptewerking. Dit gebeurt vanzelf. Het herstel van de stroom van liefde brengt een verandering teweeg die zich kan uiten in een nieuw zelfgevoel en een ander gedrag, die een diepgaand effect hebben op je relaties en interacties met anderen, met name met je familieleden.
De representanten ervaren in de opstelling dingen die van degenen zijn waar ze voor staan. In de praktijk blijkt dat het ook raakt aan dingen die voor de representant zelf van toepassing zijn. Zelfs degenen die niet in de opstelling staan en langs de kant zitten kunnen erg geraakt worden door wat er in de opstelling plaats vindt. Dus wat in een opstelling geopenbaard wordt is helend voor degene die de vraag inbrengt en tegelijk ook voor de representanten en de toehoorders.

Workshops.

Regelmatig worden workshops gegeven met Familieopstellingen. Het betreft dan ééndaagse workshops, waarbij problemen of vragen ingebracht kunnen worden. Indien je dat wenst kan de vraag ook in de anonimiteit worden gesteld (vraag hiervoor om informatie). Wil je graag een workshop bijwonen, maar ben je er (nog) niet aan toe om je vraag in te brengen, of gewoon omdat je de werking van een workshop wilt ervaren zonder dat je een vraag hebt, kun je als representant deelnemen. Ook door alleen maar als representant deel te nemen, gebeurt er heel veel. Als je in de opstelling van een ander staat, wordt er altijd een deel van jouw familiesysteem geraakt. Als je een vraag in hebt gebracht, is het zinvol later nog eens als representant deel te nemen, zodat de effecten van je opstelling zich kunnen verdiepen.
Soms worden er workshops met een bepaald thema gehouden.
Deze dagen zijn zeer verhelderend en bevrijdend voor allen; zowel voor degenen die een vraag inbrengen, als voor hen die alleen representant of toehoorder (-schouwer) zijn.

Wil je meer zekerheid dat jouw vraag ook aan de orde komt en/of wil je meer verdieping? Dan is deelname aan een tweedaagse workshop Familieopstellingen iets voor jou.

Eéndaagse workshop:

Zaterdag 27 januari 2024*) Deze workshop geef ik samen met Lieve Michels namens Bewustzijnshuis. Het thema van deze workshop is Familieopstellingen en ziekte. Echter kunnen alle thema's aan bod komen.

*) Deze workshop vindt plaats in Gemeenschapshuis Den Domp  in Haaren en kost € 115.

Zaterdag 24 februari 2024

Zaterdag 20 april (alleen voor mannen)

Zaterdag 22 juni

Batalaan 18 in Best van 10.00 tot 17.00 uur.

Individuele opstellingen.

Soms wil je niet je vraag in een groep inbrengen. Of wil je zekerheid dat je vraag opgesteld wordt. Dan kun je een individuele sessie doen. We werken dan met sjablonen of poppetjes. De effecten hiervan zijn minstens zo sterk als bij een workshop. Een individuele opstelling kan ook in de verbeelding plaats vinden.
Individuele opstellingen werken ook erg goed bij kinderen. Ook bij kleine kinderen. Ondanks de diepgang ervan ervaren ze dit niet als therapie.

Kosten 2023*):

Workshop Familieopstellingen en Systemisch Werk (één dag) ***) €  110,00
Individuele opstelling **)  € 120,00
Individuele opstelling kinderen t/m 14 jaar  €   90,00
Opstelling met paard **)  € 150,00
Individuele opstelling met professionals als representant  € 300,00

*) Prijswijzigingen voorbehouden. Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) deze sessies, vanwege mijn lidmaatschap van het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychotherapeuten en Agogen). Klik hier voor hier voor meer informatie. Het wettelijk eigen risico geldt niet voor de aanvullende verzekeringen.
**) Bij een voorbereidend consult of als je al in begeleiding bent, wordt € 30,00 in mindering gebracht.
***) De kosten van de workshop van 2 december, samen met Lieve Michels, zijn € 115,00.

Consultatieopstellingen.

Als je met mensen werkt kan het gebeuren dat je niet goed meer weet hoe je met die persoon verder moet. Dit kan je overkomen als therapeut, als leerkracht, of welke manier dan ook als je met cliënten werkt.
Voor therapeuten, leerkrachten of andere begeleiders van cliënten worden er workshops gehouden om vragen m.b.t. hun cliënten in te brengen. Dit kan aan de orde zijn, als je vastloopt met je cliënt. Of gewoon als je behoefte hebt aan meer inzicht hoe je met een cliënt verder wil; of je überhaupt wel met deze cliënt verder moet gaan. Deze opstellingen kunnen een diepgaand inzicht geven in de relatie met je cliënt, zijn/haar hulpvraag en jouw interventies. Deze workshops zijn alleen toegankelijk voor genoemde begeleiders. Als je al ervaring hebt met Familie- of Organisatieopstellingen werkt het vaak beter, maar het is geen vereiste.
Ook consultatieopstellingen kunnen individueel gedaan worden.

Opgeven?

Opgeven voor een workshop of een individuele opstelling kan bij:

Albert Cras
info@albertcras.nl
Tel. 0499-379116

Meer informatie?

Wil je meer weten dan kun je contact met mij opnemen.
Of met het Bert Hellinger Instituut Nederland
Tel:050-5020680
www.hellingerinstituut.nl
info@hellingerinstituut.nl.

Om te lezen:
Vliegen met sterke vleugels, Bertold Ulsamer (ISBN 90 6963 595 X \ NUR 777; Altamira-Becht B.V.).

[home]