.

Niemand is in staat U iets te openbaren, dat niet reeds in halfsluimer rustte in de schemer van uw weten.
De leraar, die wandelt in de schaduw van de tempel, geeft zijn gevolg eerder van zijn geloof en liefde dan van zijn wijsheid.
Is hij een waarachtig wijze, dan wekt hij U niet op het huis van zijn wijsheid te betreden; eerder geleidt hij U tot de drempel van Uw eigen geest.

Kahlil Gibran - Woorden als het Morgenrood, isbn 978 90 7010 490 0

Haptotherapie

Dat wij als mensen kunnen voelen is een zeer belangrijk gegeven. Het brengt ons in contact met onze behoeftes en onze grenzen. Ons lichaam geeft feilloos aan waar we ons wel en niet prettig bij voelen, wanneer we teveel hooi op onze vork nemen en wat we vinden van hoe anderen met ons omgaan.
In onze huidige maatschappij is echter niet veel plaats meer om te voelen. Er is geen aandacht en vooral ook geen tijd voor. We zijn gericht op werken en presteren en zodoende meestal bezig met denken en doen. Vooral gevoelens die onprettig zijn en waar we niet mee weten om te gaan worden bewust of onbewust naar de achtergrond gedirigeerd.

Wetenschappelijk is aangetoond dat niet geuite emoties een negatieve invloed uitoefenen op het lichaam. Ze kunnen spierspanningen veroorzaken als ook veranderingen in onze celopbouw en –werking en kunnen dus ziektes veroorzaken. Daarnaast heeft het vastzetten van emoties ook gevolgen voor hoe je je voelt en je gedraagt. De haptotherapie werkt met dit gegeven. Haptotherapie is erop gericht om weer bewust te gaan ervaren wat je voelt. Dit gebeurt onder andere door middel van de aanraking. Door de aanraking die toegepast wordt, kunnen opgeslagen emoties weer los komen. Ze vertellen je over hoe je in het leven staat, hoe je je voelt in contact met andere mensen en wat de drijfveren zijn voor je gedrag. De therapie helpt je om deze gevoelens te benoemen en te uiten, maar vooral te ervaren. Na het voelen van je emoties kun je jezelf ervan bevrijden. Vervolgens kunnen de gedragspatronen die het gevolg waren van de verdrongen emoties doorbroken worden.

Voorbeeld: Als je in je jeugd altijd het gevoel hebt gekregen het niet goed te doen, dan kun je gaan proberen waardering te verdienen en heel perfectionistisch of oververantwoordelijk worden. Die houding kan tot gevolg hebben dat je in je huidige leven teveel van jezelf vraagt en nooit tevreden bent over jezelf. Door te ervaren wat het met je gedaan heeft dat je waardering hebt gemist, kun je het gedragspatroon loslaten om kost wat kost waardering proberen te verdienen. Je gaat inzien dat jij zelf degene bent die waardering voor jezelf kunt hebben. Dan heb je de waardering van de ander niet meer nodig en kun je het perfectionisme of de oververantwoordelijke houding loslaten.

Naast het verwerken van emoties die hun oorsprong in het verleden hebben geeft haptotherapie je tevens een handvat voor de toekomst. Tijdens de sessies bouw je een bewustzijn op over je eigen gevoelens, je merkt steeds beter wat dingen die gebeuren met je doen. Hierdoor kun je in het vervolg eerder en adequater reageren, wat je leven een stuk prettiger maakt.


Wat kan haptotherapie voor je betekenen?

Haptotherapie brengt je meer in contact met je gevoel, hierdoor kun je bewuster keuzes maken, wat wil ik wel en wat niet? Wat is wel goed voor mij en wat niet? Je bent je er van bewust wanneer je meer op je neemt dan je aankunt, waar je grenzen liggen en wat je behoeftes zijn en zorgt daardoor beter voor jezelf.
Je bent je meer bewust van je gevoelens en accepteert ze ook, waardoor ze er mogen zijn. Het wordt dan makkelijker om met nare gevoelens om te gaan en om over je gevoelens je communiceren. Door dit communiceren over je gevoelens ontstaat de mogelijkheid om een aangenamere omgeving te creëren. Mensen om je heen komen zo te weten wat jij wel en niet prettig vindt, of wat jij nodig hebt en kunnen je daarin nu tegemoet komen. Je voelt je vrijer in je handelen, hebt meer zelfvertrouwen en voelt je veilig.
En je bepaalt uiteraard zelf hoe lang begeleiding voor jou nodig is.

Emoties aangaan is vaak niet makkelijk of leuk, en we zoeken steeds tal van uitvluchten, maar het is uiteindelijk wel belonend en bevrijdend.


Aanmelden?

Ben je geïnteresseerd kun je een afspraak maken. We beginnen met de intake, om te kijken wat je vraag is en of haptotherapie de juiste oplossing zou kunnen bieden. Tijdens de intake maken we gebruik van de diverse haptotherapeutische interventies; de intake is dus al therapeutisch. Soms is zelfs na de intake de vraag al opgelost.
Het is ook mogelijk eerst een oriënterend gesprek te houden. Als je beslist daarna door te gaan, is dat oriënterend gesprek al onderdeel van de intake.


Emoties

In je dagelijkse doen en laten heb je vaak met emoties te maken. Je kunt je blij voelen, boos zijn over verdrietig; of je voelt je onzeker, enz., enz. Sommige emoties ervaar je wellicht als prettig (blijheid, erbij horen) en veel andere emoties lossen zich vanzelf op. Soms duurt het even.
Soms zijn er emoties die met regelmaat terugkeren, of zelfs vrijwel constant aanwezig zijn. Zodanig dat ze invloed hebben op je stemming, op je gedachtes, op je relaties en op je gedrag. In dat geval zul je er iets mee moeten. Ieder heeft zo z'n eigen manier gevonden om met emoties om te gaan. Sommige manieren hebben een snel, maar tijdelijk effect. Andere manieren lijken effectief, maar brengen je verder van huis. En soms weet je gewoon niet hoe je er mee om moet gaan.

Er is een manier om in drie stappen door je emoties heen te gaan. Zodanig dat ze ook werkelijk verwerkt worden. Daarvoor is het van belang dat je weet wat de rol van je emoties is. Niet wat de oorzaak is. De oorzaak kennen kan zorgen dat je de emotie beter begrijpt en een plekje kunt geven, maar draagt niet bij tot een wezenlijke, duurzame oplossing van je emotie.
Je dient te weten dat je emotie iets lichamelijks is en niet een mentaal proces. De oplossing ligt dus ook niet in het denken, maar in het lichamelijke voelen.
De eerste stap is het denken los te laten. Vervolgens om je weerstand tegen je emotie te laten varen. Per slot van rekening is je lichaam bezig iets op te lossen. En tenslotte gaat het erom dat je de emotie ook volledig toestaat. Als je leert om dit heel nauwkeurig te doen, zul je merken hoe licht emoties kunnen zijn.


Haptotherapie en andere therapieën?

Haptotherapie kan heel goed samengaan met andere therapievormen, zoals psychologie of psychotherapie. Juist omdat je bij haptotherapie werkt aan de beleving van wat er met je gebeurt, kan heteen stuk raken waar je anders niet echt bij komt.


Kosten en vergoeding 2023*).

De kosten voor een individueel consult zijn: € 90,00, voor relatietherapie € 120,00 (voor de gezamenlijke sessies) of € 90,00 (voor individuele sessies)*).
Vanwege mijn lidmaatschap van het NVPA vergoeden vrijwel alle zorgverzekeraars (een deel van) mijn behandelingen. Voor meer informatie kijk op https://nvpa.org/zorgverzekering en informeer bij uw eigen verzekering.
*) Prijswijzigingen voorbehouden.
Relatietherapie wordt door ziektekostenverzekeraars niet altijd vergoed. Omdat de therapie, zoals ik die toepas, uitgaat van je persoonlijke groei, staat er haptotherapie of psychosociale hulpverlening op de nota.

Behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Dus het eigen risico is hierop niet van toepassing.


Meer informatie?

VVH (Vereniging Van Haptotherapeuten)
www.haptotherapeuten-vvh.nl

ITH (Instituut voor Toegepaste Haptonomie)
www.ith-haptonomie.nl

Academie voor Haptonomie en Kinesionomie
www.haptonomie.nl

[home]