.

Journey therapie

Ons leven is een aaneenschakeling van gebeurtenissen, die ons op een of andere manier raken, in mindere of meerdere mate, en voor ieder van ons anders. We gaan ook ieder op onze eigen manier om met deze gebeurtenissen en de gevolgen ervan. Soms verstaan we gebeurtenissen heel anders dan dat anderen ze bedoelen. Het kan gebeuren dat er nog iets van die gebeurtenis blijft hangen; terwijl we vaak denken of doen alsof dat niet het geval is. Zo kan het gebeuren, dat we emoties die zo'n gebeurtenis met zich mee kan brengen, verdringen. Dat heeft gevolgen voor wat we voelen (of juist niet voelen), voor hoe we ons gedragen (bijvoorbeeld door bepaalde situaties te vermijden) en voor ons lichaam. In onze cellen blokkeert iets, wat het normaal functioneren ervan belemmert en zo ziekte kan veroorzaken. Al met al beperkt het ons in onze vrijheid. In de meeste gevallen betreft het niet zo'n belangrijke gebeurtenissen - het hoeven geen grote trauma's te zijn. De opeenstapeling van vele niet volledig verwerkte gebeurtenissen kan wel een grote impact op ons leven hebben.

Brandon Bays ontwikkelde - nadat ze met een ernstige ziekte werd geconfronteerd - een methode om jezelf tot op het diepste niveau te bevrijden van de gevolgen van onverwerkte gebeurtenissen. De gebeurtenissen verander je niet. Wel wat het met je doet. En uit ons dagelijks leven weten we allemaal dat het mogelijk is om op een andere manier naar gebeurtenissen te kijken en ze anders te ervaren.

Vaak weet je helemaal niet (meer) welke gebeurtenis(sen) zo'n impact op je gehad hebben. Vaak zijn het ook - in onze volwassen ogen - onbeduidende dingetjes geweest. En als kind beleef je dingen soms heel anders, soms luchtiger, soms bedreigender.

In een Journey (dat is de naam die Brandon Bays aan het proces heeft gegeven) komt die herinnering (of herinneringen) naar boven. Met alle emoties die daarbij horen. Waar we soms geneigd zijn onze emoties te verdringen, word je in een Journey uitgenodigd je emoties volledig te voelen. Je ervaart dat ze voorbij gaan en dat diep eronder je Bron ligt, dat wat je in werkelijkheid bent. Daarnaast krijg je de gelegenheid om jezelf alsnog te uiten, leeg te maken, over alles wat nog met deze gebeurtenis te maken heeft. Deze ervaring is zeer bevrijdend. En is het begin van een nieuwe manier van omgaan met soortgelijke ervaringen. Het kan je leven werkelijk veranderen.

Een Journey is in principe een éénmalig proces. En je kunt het herhalen zoveel als je maar wilt (tijdens onze opleiding en de bijscholingen doen we dagelijks processen, soms meerdere op één dag). Elke Journey brengt je dichter bij je vrijheid.

Individuele therapie
Met Journey therapie werk ik in één op één sessies, waarbij het gaat om jouw specifieke probleem, wat dan tot het diepst mogelijke niveau wordt uitgediept. Als geaccrediteerde Journey therapeut werk ik vooral met de ontwerp reis. Dit is een combinatie van de emotionele en een fysieke reis (zie het boek van Brandon Bays De helende reis'), waarbij het mogelijk is om naar je levensdoel' te kijken. Dit kan je helpen de dingen waar je steeds opnieuw tegen aan loopt in je leven, in een ander daglicht te zien en er anders mee om te gaan.
De ontwerp reis is een zeer diepgaand proces wat een dagdeel in beslag neemt. Om het effect van deze reis te vergroten of verstevigen is het mogelijk om vóór de reis één of twee keer voor een voorbereidend consult en erna één of twee keer voor een afsluitend consult te komen.

Workshops
Tweedaagse workshop "The Journey":
Brandon Bays geeft regelmatig over de hele wereld workshops om mensen kennis te laten maken met the Journey. Dit jaar is ze in Nederland erg actief. De hele opleiding voor Europa vindt dit jaar in Nederland plaats.
Dit zijn tweedaagse workshops waarbij je meerdere processen ondergaat èn geeft, waaronder een emotionele en een fysieke reis. Doordat je twee dagen zeer intensief aan het werk bent, geeft dit je de mogelijkheid om het diepste naar boven te halen. En je krijgt fantastische handvatten om het proces gaande te houden, c.q. te verdiepen. Daarnaast is er een mogelijkheid om op bepaalde bijeenkomsten telkens weer een fysieke reis te geven en te ondergaan onder begeleiding van een geaccrediteerde Journey therapeut. Dit zijn de zogenaamde Grad Meetings.
Deze workshop geeft je handvatten om op een fantastische manier je proces tot zelfontwikkeling en zelfbevrijding te kunnen blijven voeren.
Voor meer informatie zie: www.thejourney.com.

Grad Meetings
Om je weg naar vrijheid gaande te houden bieden we zogenaamde 'Grad Meetings' aan. Dit zijn bijeenkomsten, voor diegenen die deelgenomen hebben aan een workshop 'De helende reis' van Brandon Bays of aan een workshop 'De helende kracht in jezelf, waarbij ervaringen uitgewisseld kunnen worden en waarbij je elkaar een fysieke reis geeft. Deze Grad Meetings vinden elke eerste woensdag van de maand plaats en worden gegeven door Vincie van Gils en/of Albert Cras, beiden geaccrediteerd Journey therapeut.

Kosten*):

 

 

vanaf
1-1-2020

Voorbereidende en afsluitende sessies per keer (alleen indien gewenst)

€  90,00

Ontwerp reis

€ 270,00

Jongeren reis van 15 t/m 20 jaar

€ 180,00

Kinderreis t/m 14 jaar

€ 135,00

Fysieke reis (Als je eerder een reis bij mij hebt gemaakt)

€ 180,00

*) Prijswijzigingen voorbehouden. Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) deze sessies, vanwege mijn lidmaatschap van de VNT (Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten). Klik hier voor meer informatie; ga dan naar 'Therapeuten' en 'Zorgverzekeraars'. Het wettelijk eigen risico geldt niet voor de aanvullende verzekeringen.

Voor meer informatie:
Boeken van Brandon Bays:
De helende reis
De helende reis voor kinderen
Vrijheid is
Bewustzijn, het nieuwe kapitaal

The Journey Seminars
www.thejourney.com
0044 1656 890 400 (Groot-Brittannië)

NVJP (Nederlandse Vereniging van Journey Practitioners)
www.nvjp.nl

 

[home]