.

Lidmaatschappen en registraties

Organisatie

 

 

NVPA:

Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen

 

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

 

NVJP:

Nederlandse Vereniging van Journey Practitioners

 

BIG:

Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

69033386104

KvK:

Kamer van Koophandel

17240361

BTW

BTW nummer

NL001482540B48