.

Lidmaatschappen en registraties

Organisatie

 

 

NVPA:

Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen

 www.nvpa.org

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

 www.rbcz.nu

NVJP:

Nederlandse Vereniging van Journey Practitioners

 www.nvjp.nl

SCAG

Klachtenfunctionaris & Geschillencommissie *)

www.scag.nl

KvK:

Kamer van Koophandel

17240361

BTW

BTW nummer

NL001482540B48

     

*) Bij klachten over de behandeling of daaromheen, kun je altijd contact met mij opnemen. Ik zal naar mijn beste kunnen je klacht behandelen. Mocht je daar niet tevreden over zijn, kun je een klacht indienen bij het NVPA. Het NVPA speelt de klacht door naar de SCAG.